پروژه گیت اصلی ورودی پالایشگاه خانگیران

شش عدد راهبند ستونی با استحکام K12  و حفاظت محیطی IP56 و کار در شرایط اسیدی پالایشگاه خانگیران

بازگشت به بالا