درجه حفاظت محیطی IPچیست؟

درجه حفاظت IP چیست؟

درجه حفاظت محیطی IP چیست؟

درجه حفاظت محیطیIP یا کد آی‌پی (IP code)‏ در لغت مخفف کلمه Ingress Protection است، این کد  اصطلاحی در استاندارد IEC ۶۰۵۲۹ است که بر اساس آن محفظه‌های تجهیزات الکتریکی با کدهای استانداردی با دو حرف IP در کنار دو رقم، از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی تقسیم‌بندی می‌شوند. رقم اول که بین ۰ تا ۶ است سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص می‌کند. رقم دوم بین ۰ تا ۸ است و میزان حفاظت در برابر نفوذ آب (و نه هیچ مایع دیگر) را مشخص می‌کند. هر چه این رقم‌ها بیشتر باشند میزان حفاظت بیشتر است.

توضیح رقم نخست درجه حفاظت محیطیIP مطابق IEC ۶۰۵۲۹

 

رقم اول کد IP

 

حفاظت تعریف شده برای افراد

 

 

حفاظت در برابر جسم خارجی

 

نیروی اعمال شده برجسم خارجی

  0  

نیاز به آزمایش نیست

 

 

نیاز به آزمایش نیست

 

نیاز به آزمایش نیست

  1  

پشت دست

 

 

اجسام جامد خارجی با قطر ۵۰ میلی‌متر یا بیشتر

 

 

50 نیوتن

  2  

یک انگشت

 

 

اجسام جامد خارجی با قطر ۱۲٫۵ میلی‌متر یا بیشتر

 

 

10 نیوتن

  3  

یک ابزار

 

 

اجسام جامد خارجی با قطر ۲٫۵ میلی‌متر یا بیشتر

 

 

3 نیوتن

  4  

یک سیم

 

 

اجسام جامد خارجی با قطر ۱٫۰ میلی‌متر یا بیشتر

 

 

1 نیوتن

 

 

  5  

یک سیم

 

 

حفاضت شده در برابر نفوذ گرد و غبار

 

 

1 نیوتن

  6  

یک سیم

 

 

ضد گرد و غبار

 

  1 نیوتن

توضیح رقم دوم در درجه حفاظت محیطی IP

 

رقم دوم کد IP

 

 

حفاظت شده در برابر

 

آزمایش شده با

 

 

جزئیات

0 محافظت نشده
1 چکیدن آب چکیدن آب (ریزش عمودی قطرات آب) اثر مضری نخواهند گذاشت. مدت‌زمان: ۱۰ دقیقه
آبی معادل ریزش ۱ میلی‌متر باران در درقیقه
2 چکیدن آب هنگام کج شدگی تا 15 درجه اگر محفظه تا ۱۵° نسبت به حالت عادی کج شود چکیدن عمودی آب اثر زیان‌باری نمی‌گذارد. مدت آزمایش: ۱۰ دقیقه
آبی معادل ریزش ۳ میلی‌متر باران در درقیقه
3 آب افشانده شده ریزش آب به صورت افشانه تا زاویهٔ ۶۰° از حالت عمودی اثر زیان‌باری ندارد. مدت آزمایش: ۵ دقیقه
حجم آب: 0.7 لیتر بر دقیقه
Pressure: 80–100 kPa
4 پاشیدن آب پاشش آب روی محفظه از هر جهتی روی آن اثر زیان‌بار نمی‌گذارد. مدت‌زمان: 5 دقیقه حجم آب: 10 لیتر بر دقیقه
فشار: 80–100 کیلوپاسکال
5 جت های آب آب افشانده‌شده با یک افشانک (6.3 میلی‌متر) بر روی محفظه از هر جهتی اثر زیان‌بار نخواهد داشت. مدت آزمایش: دست کم 15 دقیقه
حجم آب: 12.5 لیتر بر دقیقه
Pressure: 30 kPa at distance of 3 m
6 جت های قوی آب آب افشانده‌شده با جت‌های قوی (افشانهٔ 12.5 mm) بر روی محفظه از هر جهتی اثر زیان‌بار خواهد داشت. مدت آزمایش: دست کم ۳ دقیقه
حجم آب: 100 لیتر بر دقیقه
فشار آب: 100 کیلو پاسکال از فاصلهٔ 3 متر
7 غوطه وری تا 1 متر در شرایط تعیین‌شده برای غوطه‌وری از نظر زمان و فشار، نفوذ آب به میزان زیان‌بار به درون محفظه ناممکن خواهد بود (تا 1 متر غوطه‌وری). زمان آزمایش: 30 دقیقه قوطه‌وری در ژرفای کمینهٔ 1 متر اندازه‌گیری‌شده از پایین وسیله، و دست کم 15 سانتی‌متر اندازه‌گیری‌شده از بالای وسیله
8 غوطه وری بیشتر از 1 متر تجهیز برای غوطه‌وری دائم در آب در شرایط یادشده توسط سازنده مناسب است. معمولاً این به معنای آن است که وسیله آب‌بندی شده است. با این وجود، در برخی تجهیزات، به معنای آن است که آب می‌تواند نفوذ کند اما اثر زیان‌باری ندارد.  

مدت آزمایش: غوطه‌وری مداوم در آب
ژرفای تعیین‌شده توسط سازنده

درجه حفاظت محیطی ip چرا مهم است ؟

درجه حفاظت محیطی ip نشان دهنده این است که دستگاه در محیط مورد نظر تا چه اندازه ای قابلیت اطمینان خواهد داشت،

IP های بالاتر خرابی های احتمالی را کاهش میدهد یا از بین می برد .

برای انتخاب دستگاهی که در محیط های خشن، پر گرد و غبار، با رطوبت بالا و لرزش قرار است کار کند، درجه حفاظت محیطی یکی از موضوعات تعیین کننده است و نباید به سادگی از آن عبور کرد.

شماره IP به شما معیاری برای اندازه گیری مقاومت دستگاه و حفاظت آن در برابر عناصر خارجی مثل گرد و غبار و رطوبت می دهد ، و این مقاومت نشان دهنده دوام و قابلیت اطمینان دستگاه در آینده است.

شما به چه سطحی از حفاظت نیاز دارید؟

تصمیم گیری درباره درجه حفاظت محیطی ip که برای شما مناسب است به معنای مطالعه دقیق محیط عملیاتی تان است.

دستگاه شما چقدر در معرض گرد و غبار قرار می گیرد؟

میزان رطوبت و نفوذ و یا پاشش آب در محل دستگاه به چه میزان است ؟

توجه داشته باشید که شما ممکن است به درجه حفاظت محیطی ip کمتر از آن چیزی که فکر میکنید نیاز داشته باشید.

درجه حفاظت محیطی ip محصولات فابا

شرکت فابا راهبندهای تولیدی خود را در دو درجه حفاظت محیطی IP66  و IP67 ارائه میکند ، که بالاترین رتبه حفاظت محیطی در راهبند های امنیتی تولید شده در جهان است .

بازگشت به بالا